Enamel Plus HRi Bio - Funkčná sklovina 5g - BF

Enamel Plus HRi Bio - Funkčná sklovina 5g - BF


Enamel Plus HRi Bio - Funkčná sklovina 5g - BF1 OBJ. ČÍSLO: CHRBF1
69,00 €
Hmotnosť: 5g Farba: BF1

Enamel Plus HRi Bio - Funkčná sklovina 5g - BF3 OBJ. ČÍSLO: CHRBF3
69,00 €
Hmotnosť: 5g Farba: BF3

Séria/Značka:
Micerium
Kód:
CHRBF
Enamel Plus Bio Function je výsledkom rozsiahlych výskumov s cieľom ešte viac podporiť unikátne vlastnosti skloviny HRi Function.

Hlavné benefity:
- bio kompatibilita chemická a mechanická
- väčšia odolnosť v porovnaní s inými kompozitmi: abrázia (zlato/sklovina) a kompresia (amalgám)
- spracovateľnosť: jednoducho sa modeluje, odrezáva, drží tvar, nelepí sa na nástroj
- leštiteľnosť: rýchla, evidentná a dlhodobá
- polymerácia do 4 mm hĺbky s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami ako na povrchu

Enamel Plus Bio Function je viac ako len revolučný kompozit. Predstavuje skôr revolúciu v oblasti záchovnej a funkčnej estetiky.

Obsah balenia: 5g striekačka

BF1 – Jasnosť: nízka - sklovina do postranného úseku
BF2 – Jasnosť: stredná - sklovina do postranného úseku
BF3 – Jasnosť: vysoká - sklovina do postranného úseku
K produktu odporúčame