Biokompatibilná zubná výplň - Enamel Plus HRi Bio Function

ŽIADAJTE U SVOJHO LEKÁRA!

 

Bio kompatibilná kompozitná výplň, ktorá do tela človeka neuvoľňuje ŽIADNE TOXICKÉ LÁTKY – to je výplň ENAMEL PLUS HRi BIO FUNCTION.

Vaša biela výplň teraz pre Vaše telo nepredstavuje už žiadne zdravotné riziko. Dostupné sú všetky potrebné produkty na kompozitné výplne v Bio kvalite a to od spoločnosti MICERIUM.

PÝTAJTE SA SVOJHO ZUBÁRA A ŽIADAJTE PRE SVOJE ZDRAVIE LEN TO NAJLEPŠIE!

 

Ide o vysoko stabilnú živicovú matricu, ktorá neobsahuje Bis-GMA a iné voľné nanočastice, ktoré by mohli byť absorbované do organizmu. Neobsahuje organickú zlúčeninu Bis-GMA, ktorá v ľudskom tele môže viesť k zdravotným problémom. Obsahuje agregované nanočastice, ktoré nemôžu preniknúť cez bunkovú membránu, na rozdiel od voľných nanočastíc, ktorých účinok na zdravie je stále predmetom výskumu.

K dispozícii pre lekárov je aj PEDODONTIC Set - Štartovací set pre použitie v pedostomatológii – t.j. pre detského pacienta.

HLAVNÉ BENEFITY 

  • Vysoko bio-kompatibilný materiál neobsahuje co-monoméry ani Bis-GMA, neobsahuje voľné nanočastice
  • Podobný oder (abrázia) ako má prirodzená sklovina
  • Mechanické a funkčné vlastnosti podobné zlatu
  • Ideálna leštiteľnosť a manipulácia
  • Vhodné pre priamu aj nepriamu techniku ošetrenia
  • Obsahuje fluorid 

 

Viac informácií pre stomatológov

 

Enamel Plus HRi Bio Function je viac ako len revolučný kompozit. Predstavuje skôr revolúciu v oblasti záchovnej a funkčnej estetiky.