Endostar E3 Azure Basic

Endostar E3 Azure Basic


Endostar E3 Azure Basic 21 mm - 30/08, 25/06, 30/04 SET (3ks) OBJ. ČÍSLO: E3AZ21
34,00 €
Dĺžka: 21 mm

Endostar E3 Azure Basic 25 mm - 30/08, 25/06, 30/04 SET (3ks) OBJ. ČÍSLO: E3AZ25
34,00 €
Dĺžka: 25 mm

Endostar E3 Azure Basic 29 mm - 30/08, 25/06, 30/04 SET (3ks) OBJ. ČÍSLO: E3AZ29
34,00 €
Dĺžka: 29 mm

Endostar E3 Azure Basic 25/06, 21 mm (6ks) OBJ. ČÍSLO: E3AZ250621
53,00 €
Dĺžka: 21 mm

Endostar E3 Azure Basic 25/06, 25 mm (6ks) OBJ. ČÍSLO: E3AZ250625
53,00 €
Dĺžka: 25 mm

Endostar E3 Azure Basic 25/06, 29 mm (6ks) OBJ. ČÍSLO: E3AZ250629
53,00 €
Dĺžka: 29 mm

Endostar E3 Azure Basic 30/04, 21 mm (6ks) OBJ. ČÍSLO: E3AZ300421
53,00 €
Dĺžka: 21 mm

Endostar E3 Azure Basic 30/04, 25 mm (6ks) OBJ. ČÍSLO: E3AZ300425
53,00 €
Dĺžka: 25 mm

Endostar E3 Azure Basic 30/04, 29 mm (6ks) OBJ. ČÍSLO: E3AZ300429
53,00 €
Dĺžka: 29 mm

Endostar E3 Azure Basic 30/08, 18 mm (6ks) OBJ. ČÍSLO: E3AZ300818
53,00 €
Dĺžka: 18 mm

Kód:
E3AZ
Vhodné na rovné a mierne alebo stredne zakrivené kanáliky.
Endostar E3 Azure je inovatívny systém vytvorený technológiou Azure HT, ktorá je špeciálne navrhnutým výrobným procesom tepelného spracovania od spoločnosti Poldent. Cieľom technológie Azure HT bolo vytvoriť koreňové nástroje, ktoré sú extrémne flexibilné a odolné voči poškodeniu aj v tých najzložitejších klinických prípadoch.
Endostar E3 Azure:
• bezpečný - vyššia odolnosť voči zalomeniu,
• extrémne flexibilný – prejde aj cez tie najviac zakrivené koreňové kanáliky,
• efektívny a ľahko použiteľný.

Technologický proces Azure HT modifikuje kryštálovú štruktúru nikel-titánových koreňových nástrojov. Umožňuje transformáciu martenzitu na austenit pri teplote blížiacej sa telesnej teplote človeka.
Tento proces vo veľkej miere mení vlastnosti koreňových nástrojov. Koreňové nástroje je možné pred vložením do kanálika ohýbať. Ľahko prejdú aj cez tie najviac zakrivené koreňové kanáliky a to s minimálnym rizikom perforácie.

Za vývojom týchto nástrojov stála snaha priniesť nový „user-friendly“ systém, ktorý by bol flexibilný, efektívny a bezpečný. Cieľom však nebolo ovplyvniť bežné postupy lekára. Endostar E3 Azure bol navrhnutý pre 3 štandardné typy pohybu, aby sa docielila dokonalá príprava koreňového kanálika. Systém je kompatibilný s väčšinou násadcov.
- Rotačný pohyb
Inštrumenty sa otáčajú v smere hodinových ručičiek a s nastavenou rýchlosťou (CW - v smere hodinových ručičiek).
- Recipročný pohyb
Inštrumenty vykonávajú striedavé pohyby v smere hodinových ručičiek (CW) a proti smeru hodinových ručičiek (CCW); uhol otáčania v smere hodinových ručičiek (CW) musí byť väčší ako pri otáčaní proti smeru hodinových ručičiek (CCW), napr. 90 stupňov CW a 30 stupňov CCW.
- Zložený pohyb
Kombinuje rotačný a recipročný chod. Koreňové nástroje sa otáčajú až do vtedy, kým sa neobjaví príliš vysoký odpor v koreňovom kanáliku. Potom sa aktivuje recipročný pohyb (CW - CCW, net CW). Rotačný pohyb sa opätovne zapne následne vtedy, keď sa odpor vráti na prijateľnú úroveň.
K produktu odporúčame

Gutta Percha - čapy 30 "04" (60 ks)

8,00 € 13,00 €
OBJ. ČÍSLO: GPP0430

Papierové čapy 20 "04" (200 ks)

8,00 € 13,00 €
OBJ. ČÍSLO: PPP40020

Papierové čapy 25 "04" (200 ks)

8,00 € 13,00 €
OBJ. ČÍSLO: PPP40025

Papierové čapy 25 "06" (100 ks)

8,00 € 13,00 €
OBJ. ČÍSLO: PPP60025

Papierové čapy 30 "06" (100 ks)

8,00 € 13,00 €
OBJ. ČÍSLO: PPP60030

Papierové čapy 60 "04" (100 ks)

8,00 € 13,00 €
OBJ. ČÍSLO: PPP40060

Papierové čapy 30 "04" (200 ks)

8,00 € 13,00 €
OBJ. ČÍSLO: PPP40030

Gutta Percha - čapy 50 "04" (60 ks)

8,00 € 13,00 €
OBJ. ČÍSLO: GPP0450