Tray, Washtray 1/3

Tray, Washtray 1/3

104,00 € 86,67 € Cena bez DPH
Séria/Značka:
Helmut Zepf
Kód:
85.182.00
Kazeta 1/2

Rozmer: 178 x 135 x 24 mm